2023-03 Seneste nyt fra Fødevarestyrelsen – Orientering vedr. vin og ingrediensliste

12/04/2023

Endnu en: Orientering vedr. vin og ingrediensliste

Ekstern

Indbakke

Erik Andersen

23. mar. 2023 16.03
til mlv@danskerhverv.dkjean@beckervine.dksekretariatet@vinavl.dkmigkkn@dsk.dkCOOPDagrofaDanskMaria

Kære Alle

 

I forlængelse af tidligere mails om dette emne, gør Fødevarestyrelsen opmærksom på endnu er høring om emnet ”obligatoriske oplysninger for vinprodukter, og om regler for angivelse af ingredienser på vinprodukter”, men denne gang omhandler det aromatiske vinprodukter, men derudover er der indholdsmæssigt ikke noget nyt i det i forhold til det tidligere.

 

Høringsdetaljer – Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

 

 

Venlig hilsen

 

Erik Krabbe Andersen

Fuldmægtig, cand. agro. │ Kemi og Fødevarekvalitet

+45 72 27 69 00   | fvst.dk/kontakt  

 

Miinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk

 

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse.  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik

 

 

 

 

Fra: Erik Andersen
Sendt: 9. februar 2023 09:47
Til: ‘mlv@danskerhverv.dk‘ <mlv@danskerhverv.dk>; ‘jean@beckervine.dk‘ <jean@beckervine.dk>; ‘sekretariatet@vinavl.dk‘ <sekretariatet@vinavl.dk>; ‘kontakt@forvin.dk‘ <kontakt@forvin.dk>; ‘kkn@dsk.dk‘ <kkn@dsk.dk>; COOP Trading (Hovedpostkasse) <kvalitetssikring@cooptrading.com>; Dagrofa Hovedpostkasse <kvalitet@dagrofa.dk>; Dansk Supermarked (Lotte Kirk) <ck.dsi@dsg.dk>
Cc: Maria Henriksen <MCHR@fvst.dk>
Emne: Orientering vedr. vin og ingrediensliste

 

Til orientering for interessenter i vinbranchen

 

 

Med mail af 2. juni 2022 orienterede Fødevarestyrelsen interessenter i vinbranchen om en faglig nyhed om vin #2 samt et link til høringsportalen vedr. ”Høring om Kommissionens forslag til ændring af den delegerede forordning (EU) 2019/33 vedrørende geografiske betegnelser, om obligatoriske oplysninger for vinprodukter, og om regler for angivelse af ingredienser på vinprodukter.”. Høringssvarene er lagt på siden på høringsportalen.

 

Det kan oplyses, at forslaget efter drøftelser i Kommissionens Ekspertgruppe under Den fælles markedsordning – undergruppe ”Vin” nu er tilgængeligt på Kommissionens hjemmeside om offentliggjorte initiativer¨- se dette link:

 

Indication of wine ingredients and adaptation of the rules for geographical indications in the wine sector Agriculture and rural development 23/02/2023 Published for feedback

 

Fødevarestyrekse er opmærksom på, at der i vinbranchen er et fokus på, hvordan det er muligt at leve op til de kommende krav om mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold. Som nævnt i høringsbrevet er dette krav fastsat i forbindelse med revisionen af forordningen om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, og reglerne fremgår af ændringsforordningen; forordning (EU) 2021/2117, der er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside om Handelsnormer og varestandarder – lovstof. De centrale bestemmelser er indsat nedenfor. Forslaget til delegeret retsakt, der er i høring, vedrører – i denne  sammenhæng – alene detaljer vedr. angivelsen af ingredienslisten, jf. forslaget vedr. artikel 48a i forordning (EU) 2018/273.

 

Det bemærkes, at ingredienslisten, bortset fra angivelse af allergene ingredienser, kan ”angives elektronisk på emballagen”, og angivelsen af næringsindholdet kan angives som energiværdien, hvis den fulde næringsdeklaration er angivet elektronisk. Forslaget, der er i høring, indeholder ikke uddybende bestemmelser herom. Det forventes, at Kommissionen vil udarbejde vejledning herom.

 

Fødevarestyrelsen opfordrer vinbranchen til at afklare, hvordan producenter / tapperier og deres leverandører vil leve om til de nævnte krav. Det kan oplyses, at de europæiske brancheorganisationer for vin (CEEV) og spiritus (Spirits Europe) har udarbejdet en platform, U-label,  som producenter kan anvende med henblik på at opfylde krav til ingrediensliste, (bortset fra angivelse af allergene ingredienser) og angivelsen af næringsindholdet.

 

Fødevarestyrelsen er opmærksom på, at der er brug for afklaring af en række spørgsmål i denne sammenhæng, og styrelsen indgår gerne i en dialog med branchen dette emne.

 

Venlig hilsen

 

Erik Krabbe Andersen

Fuldmægtig, cand. agro. │ Kemi og Fødevarekvalitet

+45 72 27 69 00   | fvst.dk/kontakt 

Miinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk

 

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse.  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik

 

 

 

 

 

 

Fra: Erik Andersen
Sendt: 2. juni 2022 13:26
Til:

Emne: Til orientering

 

Blot til orientering:

 

Faglig nyhed om vin, nr. 2: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Krav-til-maerkning-af-vin-og-nye-regler-om-vin-med-lavt-alkoholindhold.aspx

Høring om revision af forordning 2019/33: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66496

 

Mvh Erik

 

Erik Krabbe Andersen

Fuldmægtig, cand. agro. │ Kemi og Fødevarekvalitet

+45 72 27 69 00   | fvst.dk/kontakt 

Miinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk

 

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse.  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik

 

 

Tilbage