Om foreningen

Velkommen til Foreningen af Danske Vinimportører

Foreningen af Danske Vinimportører er sat i verden for at fremme små og mellemstore vinimportørers interesser over for omverdenen, samt udveksle erfaringer.

Vi er med andre ord en interesseforening, der har som mål at gøre det nemmere at være lille- eller mellemstor vinimportør i Danmark.

Gennem netværk, oplysning og medlemsfordele skaber vi grobund for, at den enkelte importør kan udvikle og eventuelt vækste sin forretning.

Samtidig arbejder vi aktivt for, at lette nogle af de problematikker vi erfaringsmæssigt ved, at den lille og mellemstore vinimportør står over for.

 

Praktisk

Foreningen tegnes af en frivillig bestyrelse, der alle har baggrund som vinimportører.

Som medlem kan optages alle små og mellemstore erhvervsrelaterede importører af vin og spiritus med selvstændigt CVR-nr.

Indmeldelse foretages her. Kassereren fremsender herefter kontingentopkrævning til det nye medlem. Kvittering for betalt medlemskab gælder som medlemskort.

 

Etisk regelsæt for Foreningen af Danske Vinimportører

  1. Præsenter dig selv og dit firma med fyldestgørende oplysninger
  2. Mød kunder og leverandører fordomsfrit og med respekt
  3. Behandl alle henvendelser med rettidig omhu
  4. Optræd pålideligt og værdigt i alle henseender
  5. Sæt dig ind i markedsføringsloven og efterlev den og tilsvarende regler for god markedsføring af alkoholholdige varer
  6. Overhold alle relevante love og regulativer i alle lande du driver forretning i
  7. Styrk båndene til dine kolleger i branchen og udvis kollegiale hensyn på din færd