Medlemspolitik

Download medlemspolitik her ->

Arbejdsgruppe Vision & Strategi

Vedtaget BM 23.08.2020

 

Medlemspolitik Overvejelser
Som medlemmer kan optages virksomheder, der importerer vin til Danmark og videresælger til personer og/eller virksomheder i Danmark og evt. i udlandet. Vi vil IKKE optage medlemmer, som eksporterer vin til Danmark fra udlandet. Vi vil IKKE optage medlemmer, som udelukkende sælger vin til udlandet, f.eks. kun til Sverige. Vi vil IKKE optage virksomheder, som udelukkende importerer spiritus, øl og andre drikkevarer med alkohol – men ikke vin.
Det er en forudsætning for optagelse, at virksomheden har et selvstændigt CVRnummer. Virksomheden skal også være registreret hos Fødevarestyrelsen. Uanset størrelse (også med omsætning under 50 T DKK) skal medlemmer registreres i Fødevarestyrelsen. Vi vil IKKE stille specifikke krav om selskabsform og kapitalgrundlag.
Vi ønsker, at medlemskab opfattes af omverdenen som et kvalitetsstempel for medlemsvirksomheden.
Derfor vil vi kunne afvise medlemsansøgninger fra personer/virksomheder, som vurderes at have et dårligt ry.
Vi opfordrer medlemmer til at skilte med medlemskabet ved at vise foreningens navn og logo på deres hjemmeside m.v.
Inden optagelse vil vi foretage en hurtig Google-søgning på nye virksomheder og kontaktpersoner, for at sikre, at der ikke umiddelbart er forhold, som gør det problematisk at optage vedkommende som medlem.
Vi forventer, at medlemmerne lever op til de af bestyrelsen fastlagte etiske retningslinier.
Hvis vi konstaterer, at et medlem overtræder de etiske retningsliner, kan bestyrelsen beslutte – evt. efter en skriftlig advarsel, at medlemmet ekskluderes.
Ved eksklusion af et medlem påses, at skiltning med foreningens navn og logo ophører.
Ved eksklusion refunderes ikke dele af kontingentet for det pågældende år.
Se næste side. De skal nu formelt vedtages. Afvigelser kan opdages ved indberetning fra andre medlemmer, ved klager fra vinkøbere eller ved vores gennemsyn af hjemmesider i forbindelse med godkendelse til find-din-vin. Skal vi refundere kontingent helt eller delvist ved eksklusion ?

BAGGRUND

 

Foreningens vedtægter (2020):

§3

1. Som medlem kan optages vinimportører med selvstændigt CVR-nr.

2. Ansøgning om medlemskab registreres på foreningens hjemmeside. Kassereren fremsender kontingentopkrævning til ansøgere om medlemskab. Når kassereren har registreret betaling af kontingent, er medlemskabet aktivt og man har stemmeret og adgang til foreningens fordelsaftaler. Hvert nyt medlem får ved betaling af kontingent et velkomstbrev.

3. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem ved konstateret overtrædelse af foreningens vedtægter, etiske retningslinjer mm.

Bestyrelsens forretningsorden (2020):

§ 10 – Medlemspolitik

Stk. 1

Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes en medlemspolitik, som regulerer krav til medlemmer – herunder etiske retningslinier og sanktioner ved konstaterede overtrædelser.

AKTUELLE ETISKE REGELSÆT

(fra forvin.dk Om foreningen)

Skal omdøbes til ”retningslinier” for overensstemmelse med vedtægterne. Etisk regelsæt for Foreningen af Danske Vinimportører

1. Præsenter dig selv og dit firma med fyldestgørende oplysninger

2. Mød kunder og leverandører fordomsfrit og med respekt

3. Behandl alle henvendelser med rettidig omhu

4. Optræd pålideligt og værdigt i alle henseender

5. Sæt dig ind i markedsføringsloven og efterlev den og tilsvarende regler for god markedsføring af alkoholholdige varer

6. Overhold alle relevante love og regulativer i alle lande du driver forretning i

7. Styrk båndene til dine kolleger i branchen og udvis kollegiale hensyn på din færd