Ansvarsfraskrivelse

Hjemmesidens indhold er udelukkende offentliggjort med henblik på at give information om foreningens arbejde og formål, og for at tilvejebringe muligheder for at foreningens medlemmer kan drage nyt­te af medlemsskabet ved at de enkelte medlemmer kan linke til foreningens hovedhjemmeside.

Foreningen kan ikke garantere at det oplysningsmæssige indhold på foreningens hjemmeside er hverken komplet, korrekt eller udtryk for overholdelse af nethandelsbetingelser, markedsføringslo­ven eller lignende og indholdet er således ikke udtryk for en juridisk rådgivning i så henseende. De ansvarlige for vedligeholdelsen af hjemmesiden tilstræber naturligvis, at der ikke er fejloplys­ninger på foreningens hovedhjemmeside.

Derimod har foreningen og dennes bestyrelse ingen di­rekte indflydelse på, hvad et medlem skriver på sin egen hjemmeside og det præciseres at det er det enkelte medlems ansvar, at overholde de forpligtelser der er indeholdt i den førnævnte lovgiv­ning.

Foreningen af Danske Vinimportører fraskriver sig derfor ethvert ansvar for tab eller skade, direkte såvel som indirekte som måtte følge af fejlinformation foreningens egen hjemmeside eller for de enkelte medlemmers mulige overtrædelser af gældende lovgiv­ning.