Forside » Projekt

Find din vinimportør

Resumé

Foreningen af Danske Vinimportører (FORVIN) søger 2 CBS studerende til et samarbejde som konsulenter i et analyse-projekt. Omfang er 120-150 timer. Forventet projektperiode er marts til juni 2019. Projektdeltagerne skal fakturere foreningen for time-forbrug fra eget CVR-nummer, da foreningen ikke har løn-administration. Vi regner med en timesats på DKK 175 eksl. moms.

Begrundet ansøgning med bl.a. CV for hver af de 2 deltagere sendes til formand Knut Gotfredsen på email kontakt@forvin.dk. Evt. supplerende spørgsmål på telefon 40 20 83 33. Ansøgningsfrist 8. februar 2019 (Forlænget). Vi giver besked til alle ansøgere senest den 22. februar 2019 (Forlænget).

Indledning

FORVIN er en forening for små og mellemstore vinimportører, og p.t. har vi ca. 120 medlemmer. Flere informationer på foreningens hjemmeside www.forvin.dk.

En del af medlemmerne (p.t. 40) markedsfører deres forretninger gennem en anden del af foreningens hjemmeside: www.find-din-vin.dk

Vi vil gerne støtte vores medlemmer med opdateret information om bl.a. lovmæssige krav m.v. til hjemmesider og andre relevante områder. Samtidig vil vi gerne selv forstå den aktuelle status på overholdelse af kravene hos medlemmerne. Opstillingen af krav vil tage udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens tjekliste: Net-tjek.

Projektet ledes fra foreningens side af formand Knut Gotfredsen og næstformand Jan Christensen.

Projektet

I opstart-fasen fastlægges metode og specifikation af krav. Desuden fastlægges scorings-system og dokumentationskrav til analysen. Herefter orienteres medlemmerne om projektets igangsættelse.

I analysefasen gennemgås 50 medlemmers hjemmesider for overholdelse af kravene. Der laves en score pr. krav pr. hjemmeside og en samlet score for hjemmesiden. Desuden laves en tværgående score pr. krav.

I rapporteringsfasen laves dels en samlet rapport til bestyrelsen og dels orienteres de analyserede medlemmer om hver deres score. Rapporten indeholder forslag til udbedring af de krav, hvor den tværgående score er utilstrækkelig. Rapporten (uden detaljer om de enkelte hjemmesider) vil være tilgængelig for foreningens medlemmer.

Vi ønsker i en implementeringsfase at give medlemmerne konkrete anvisninger på krav-overholdelse.

Filtre

Søg

Import lande

Region

Tags