Forside » Brugervilkår

Brugervilkår

 

 

Foreningen af Danske Vinimportører opkræver ikke særskilt gebyr for at tilgå foreningens hjemmesider – www.forvin.dk, www.find-din-vin.dk og www.findvinen.dk.

Hjemmesideindholdet på www.forvin.dk er udelukkende offentliggjort med henblik på en information om foreningens arbejde og formål, og for at tilvejebringe muligheder for at foreningens medlemmer kan drage nytte af medlemsskabet ved at et enkelt medlem kan linke til foreningens hovedhjemmeside.

Hjemmesideindholdet på www.find-din-vin.dk er udelukkende offentliggjort med henblik på en information om medlemmers sortiment af vin m.m., og for at tilvejebringe muligheder for at potentielle vinkøbere kan finde oplysninger om medlemmerens sortiment.

Foreningen kan ikke garantere at det oplysningsmæssige indhold på foreningens hjemmeside er hverken komplet, korrekt eller udtryk for overholdelse af nethandelsbetingelser, markedsføringsloven eller lignende og indholdet er således ikke udtryk for en juridisk rådgivning i så henseende.

De ansvarlige for vedligeholdelsen af hjemmesiden tilstræber naturligvis, at der ikke er fejloplysninger på foreningens hovedhjemmeside. Derimod har foreningen og dennes bestyrelse ingen direkte indflydelse på, hvad et medlem skriver på sin egen hjemmeside og det præciseres at det er det enkelte medlems ansvar, at overholde de forpligtelser der er indeholdt i den førnævnte lovgivning.

Foreningen af Danske Vinimportører fraskriver sig derfor ethvert ansvar for tab eller skade, direkte såvel som indirekte som måtte følge af et enkelt medlems overtrædelse af den gældende lovgivning.