Generalforsamling 2021

05/04/2021

Foreningen af Danske Vinimportører afholdt virtuel generalforsamling 23-03-2021.

Årsrapporten for 2020 blev fremlagt og godkendt.

Der blev valgt bestyrelse, suppleant og revisor. De nye valg kan du se her: https://www.find-din-vin.dk/medlem/bestyrelse/

Kontingentet blev uændret fastsat til 500 DKK + moms. Foreningen har p.t. ca. 150 medlemmer.

Tilbage