Orientering om de nye regler for mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold

21/09/2023

NYT FRA FØDEVARESTYRELSEN

Orientering om de nye regler for mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold – Klik her

 

Erik Andersen

09.32 (for 7 timer siden)
til karin.froeidt@dagrofa.dkahh@teknologisk.dkmlv@danskerhverv.dkmigSallinggroupSøstreneTeknologisknilsa@juulsengros.dkchristian@juulsengros.dklotte.kirk@sallinggroup.comDefs@amka.dklbm@kogs.dkkkn@dsk.dkCOOPjiwi@taster-wine.comtepa@taster-wine.comlire@taster-wine.comDansktmoller@moethennessy.comtn@hansjust.dkLOLEXCarinagitte.kristoffersen@globuswine.dksekretariatet@vinavl.dkMaria

Kære Alle

Vi har netop modtaget Kommissionens udkast til Q&A-dokumentet vedr. mørkning af vin med næringsdeklaration  ingredienslist. Dokumentet er ikke mærket ”Restricted” som tidligere udgaver, så vi fremsender det til orientering. Vi har ikke i skrivende stund studeret dokumentet nærmere. Vi gør opmærksom på, som Kommissionen anfører i dokumentets anledning, at der er tale om et udkast og at det er domstolenes kompetence at fortolke reglerne.

Mvh.

Maria & Erik

 

Fra: Erik Andersen
Sendt: 20. september 2023 15:01
Til: ‘karin.froeidt@dagrofa.dk‘ <karin.froeidt@dagrofa.dk>; ‘ahh@teknologisk.dk‘ <ahh@teknologisk.dk>; ‘mlv@danskerhverv.dk‘ <mlv@danskerhverv.dk>; ‘kontakt@forvin.dk‘ <kontakt@forvin.dk>; Sallinggroup (Isabella Lintrup Jensen) <isabella.jensen@sallinggroup.com>; Søstrene Grenes Import (Annika Methmann Christensen) <annika.methmann@sostrenegrene.com>; Teknologisk Institut (Inger Olsen) <ino@teknologisk.dk>; ‘nilsa@juulsengros.dk‘ <nilsa@juulsengros.dk>; ‘christian@juulsengros.dk‘ <christian@juulsengros.dk>; ‘lotte.kirk@sallinggroup.com‘ <lotte.kirk@sallinggroup.com>; ‘Anne-Marie Jensen Kerstens’ <amjk@dsk.dk>; ‘fs@amka.dk‘ <fs@amka.dk>; ‘lbm@kogs.dk‘ <lbm@kogs.dk>; ‘kkn@dsk.dk‘ <kkn@dsk.dk>; COOP (Mette Mecklenburg) <mette.mecklenburg@coop.dk>; ‘ahh@teknologisk.dk‘ <ahh@teknologisk.dk>; ‘jiwi@taster-wine.com‘ <jiwi@taster-wine.com>; ‘tepa@taster-wine.com‘ <tepa@taster-wine.com>; ‘lire@taster-wine.com‘ <lire@taster-wine.com>; ‘Saoirse McKeever Andersen’ <sme@danskerhverv.dk>; ‘tmoller@moethennessy.com‘ <tmoller@moethennessy.com>; ‘tn@hansjust.dk‘ <tn@hansjust.dk>; LOLEX (Birgitte Bache Westh) <birgitte@lolex.dk>; Carina Jensen (carina.jensen@sallinggroup.com) <carina.jensen@sallinggroup.com>; ‘gitte.kristoffersen@globuswine.dk‘ <gitte.kristoffersen@globuswine.dk>; ‘sekretariatet@vinavl.dk‘ <sekretariatet@vinavl.dk>
Cc: Maria Henriksen <MCHR@fvst.dk>
Emne: Orientering om de nye regler for mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold

 

Til vinbranchens interessenter – i forlængelse af mails fra 28. april 2023, 22. maj 2023 og 27. juni 2023.

Der er ikke meget nyt at formidle, men vi kan oplyse følgende:

Der er et møde i ekspertgruppen for vin den 27. september, hvor Kommissionens Q&A-dokument skal drøftes igen. Der er ikke i skrivende stund modtaget et nyt udkast. Vi er opmærksomme på, de udestående spørgsmål, som vi tidigere har modtaget fra jer, men I er velkomne til at sende spørgsmål af særlig interesse inden tirsdag den 26. september?

På mødet vil forslaget vedr. aromatiske vinprodukter blive drøftet igen; forslaget er tidligere offentliggjort på Høringsdetaljer – Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Endvidere vil der på mødet også blive drøftet en Q&A vedr. dealkoholiserede vinprodukter. Vi har endnu ikke modtaget et udkast.

Med venlig hilsen

Maria Henriksen

Specialkonsulent | Kemi og Fødevarekvalitet

 

Erik Krabbe Andersen

Fuldmægtig, cand. agro. │ Kemi og Fødevarekvalitet

 

+45 72 27 69 00   | fvst.dk/kontakt 

Miinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk

 

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse.  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik

 

 

Fra: Erik Andersen
Sendt: 27. juni 2023 11:16
Til: ‘karin.froeidt@dagrofa.dk‘ <karin.froeidt@dagrofa.dk>; ‘ahh@teknologisk.dk‘ <ahh@teknologisk.dk>; ‘mlv@danskerhverv.dk‘ <mlv@danskerhverv.dk>; ‘kontakt@forvin.dk‘ <kontakt@forvin.dk>; Sallinggroup (Isabella Lintrup Jensen) <isabella.jensen@sallinggroup.com>; Søstrene Grenes Import (Annika Methmann Christensen) <annika.methmann@sostrenegrene.com>; Teknologisk Institut (Inger Olsen) <ino@teknologisk.dk>; ‘nilsa@juulsengros.dk‘ <nilsa@juulsengros.dk>; ‘christian@juulsengros.dk‘ <christian@juulsengros.dk>; ‘lotte.kirk@sallinggroup.com‘ <lotte.kirk@sallinggroup.com>; ‘Anne-Marie Jensen Kerstens’ <amjk@dsk.dk>; ‘fs@amka.dk‘ <fs@amka.dk>; ‘lbm@kogs.dk‘ <lbm@kogs.dk>; ‘kkn@dsk.dk‘ <kkn@dsk.dk>; COOP (Mette Mecklenburg) <mette.mecklenburg@coop.dk>; ‘ahh@teknologisk.dk‘ <ahh@teknologisk.dk>; ‘jiwi@taster-wine.com‘ <jiwi@taster-wine.com>; ‘tepa@taster-wine.com‘ <tepa@taster-wine.com>; ‘lire@taster-wine.com‘ <lire@taster-wine.com>; ‘Saoirse McKeever Andersen’ <sme@danskerhverv.dk>; ‘tmoller@moethennessy.com‘ <tmoller@moethennessy.com>; ‘tn@hansjust.dk‘ <tn@hansjust.dk>; LOLEX (Birgitte Bache Westh) <birgitte@lolex.dk>; Carina Jensen (carina.jensen@sallinggroup.com) <carina.jensen@sallinggroup.com>; ‘gitte.kristoffersen@globuswine.dk‘ <gitte.kristoffersen@globuswine.dk>; ‘sekretariatet@vinavl.dk‘ <sekretariatet@vinavl.dk>
Cc: Maria Henriksen <MCHR@fvst.dk>
Emne: Opfølgning på mødet den 31. maj 2023 om de nye regler for mærkning af vin

 

Til vinbranchens interessenter

Hermed en opfølgning på mødet den 31. maj 2023 om de nye regler for mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold – se vedhæftede dokument.

Fødevarestyrelsen vil holde branchen orienteret, når der kommer yderligere informationer, og spørgsmål er fortsat velkomne.

Med venlig hilsen

Maria Henriksen

Specialkonsulent | Kemi og Fødevarekvalitet

 

Erik Krabbe Andersen

Fuldmægtig, cand. agro. │ Kemi og Fødevarekvalitet

 

+45 72 27 69 00   | fvst.dk/kontakt 

Miinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk

 

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse.  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik

 

 

Én vedhæftet fil • Scannet af Gmai

Tilbage