Nyt medlemssurvey, Generalforsamling, Konstituering af bestyrelsen, Garagevin 2021, Ny fordelsaftale vedr. søtransport

11/05/2021

Nyt medlemssurvey om salgsportal

Vi havde på generalforsamlingen en god drøftelse af bestyrelsens tanker om en salgsportal for medlemmer (se referatet nedenfor). Det blev aftalt, at lave et medlemssurvey til medlemmerne for at samle mere viden om medlemmernes tanker.
Du kan via dette link gennemgøre surveyet og dermed få indflydelse på det videre forløb:
https://forms.gle/F1tAG4c4Yr9rsvvKA

Informationerne bruges kun af bestyrelsen og videregives kun i anonymiseret form.
Vi håber du kan besvare surveyet senest søndag 16-05-2021.

 

Generalforsamling 23-03-2021

På grund af corona-restriktioner blev generalforsamlingen afholdt som videokonference. Selvom der således ikke var mulighed for fagligt samvær i mindre grupper, var det alligevel meget vellykket. Der deltog i alt 18 medlemmer, hvilket er det højeste antal i foreningens historie.
Årsrapporten er tidligere udsendt.
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Frederik Kondrup og Niklaus Sonne.
Se referatet af generalforsamlingen her, som også gengiver drøftelserne omkring en salgsportal:
https://mcusercontent.com/235ac0918d35cbf48acc5393f/files/0113c7cd-f213-1686-2972-c9fb4dcdd2c5/FORVIN_Referat_af_generalforsamling_20210323_FINAL.pdf

 

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen holdt sit første møde efter generalforsamlingen den 22-04-2021 (online).

Bestyrelsen konstituerede sig således:

  • Formand Knut Gotfredsen
  • Næstformand Max-Henrik Krause
  • Kasserer Kjeld Christiansen
  • Sekretær Jan Christensen

Der arbejdes videre med opdeling i arbejdsgrupper, men de blev justeret i forhold til året før. Der er nu følgende arbejdsgrupper:

  • Vinmesser (ankerperson Kjeld)
  • Fordelsaftaler (ankerperson Max)
  • Hjemmesider inkl. find-din-vin (ankerperson Knut)
  • Love og bestemmelser (ankerperson Knut)
  • Økologicertificering (ankerperson Torben)
  • Salgsportal (ankerperson Max)

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne. Se kontaktinformation på vores hjemmeside https://www.find-din-vin.dk/medlem/bestyrelse/

 

Garagevin 2021

På grund af corona-restriktioner, kunne den planlagte “Garagevin forår 2021” ikke gennemføres.
Den traditionelle Garagevin forventes afholdt igen på Dansk Vincenter i Avedøre den 28-08-2021. Det er p.t. usikkert, hvilke restriktioner der vil være gældende på det tidspunkt.

 

Ny fordelsaftale om søtransport

Vi har indgået en aftale med  WHTS om søtransport fra oversøiske vin-lande. Vi har også fået opdaterede priser fra Hillebrand. Informationerne ligger på hjemmesiden under fordelsaftaler (du skal være logget in for at se det.) Hillebrand er billigst på USA og New Zealand.

Tilbage