2022-09 NYHEDSBREV – Garagevin, Salgsplatformen “findvinen”, Back-links, information fra e-mærket, skærpelse af bogføringsloven, Revisor-aftale?

20/09/2022

FORVIN NYHEDSBREV 2202-08 (sendt 09) –  Garagevin, Salgsplatformen “findvinen”, information fra e-mærket, skærpelse af bogføringsloven, Revisor-aftale

Evaluering af Garagevin, afholdt d. 20-08-2022
https://www.facebook.com/foreningenafdvinimpSmagningen var rigtig vellykket. Der var risiko for regn, men vejret viste sig fra sin bedste side – og det lokker jo nogle flere gæster til. Alt i alt meget tilfredsstillende.Arbejdsgruppen vil i den nærmeste tid evaluere, både de fysiske forhold, markedsføringen og selve afholdelsen, men eftersom messen er blevet så populær at det kan være svært at få plads til alle der ønsker det, så også hvorledes man retfærdigt kan fordele pladserne – samt placeringen. Det kan være ved lodtrækning, først til mølle, eller lignende.

 

Evaluering af Garagevin, afholdt d. 20-08-2022
https://www.facebook.com/foreningenafdvinimpSmagningen var rigtig vellykket. Der var risiko for regn, men vejret viste sig fra sin bedste side – og det lokker jo nogle flere gæster til. Alt i alt meget tilfredsstillende.Arbejdsgruppen vil i den nærmeste tid evaluere, både de fysiske forhold, markedsføringen og selve afholdelsen, men eftersom messen er blevet så populær at det kan være svært at få plads til alle der ønsker det, så også hvorledes man retfærdigt kan fordele pladserne – samt placeringen. Det kan være ved lodtrækning, først til mølle, eller lignende.

 

Salgsplatformen www.findvinen.dk

Arbejdet skrider frem. IT-virksomheden Bewise er i god drift. Der er blevet udvalgt interesserede medlemmer, som arbejder på forskellige platforme (Dandomain, WordPress, etc.), til at deltage som testpersoner.

Desuden har vi fået Niklaus til – i en af kommunen betalt tilskudsordning – i en måned at arbejde med at få mere trafik på denne nye salgsplatform.

I den kommende uge, vil vi få de første vine i vores testplatform. I løbet af de kommende 10 dage forventer vi, at de der har meldt sig til den allerførste pilot-test får besked om, at de kan gå i gang, og forventningen er, at vi kan få alle de 25 første tilmeldte på Salgsplatformen i løbet af oktober i år – så vi er stærkt på vej!

 

Salgsplatformen www.findvinen.dk – Backlinks

Mange af vores medlemmer bruger ikke en af vores helt GRATIS links muligheder.
Via medlemmernes login har næsten alle medlemmer med en hjemmesideshop mulighed for at oprette en række gode links inde under login-modulet.

Da foreningens hjemmeside er godt besøgt, betyder det, at de søgeord du opretter under ”din virksomhed” med stor sandsynlighed bliver fundet af googlesøgninger og at flere kunder så ledes over på din hjemmeside. Men over 50% af medlemmerne bruger ikke denne gratis fordel, og derfor har foreningen her i september iværksat en kampagne, hvor medlemmerne vil blive kontaktet telefonisk m.h.p. at optimere brugen og værdien af disse links.

Faktisk er backlinks nogle af de bedste og billigste trick til at opnå bedre SEO værdier, og såfremt Du som medlem opretter ”din virksomhed” vil du også opleve, at dit firmalogo panorerer forbi på forsiden af vores hjemmeside www.find-din-vin.dk
I forbindelse med kampagnen beder vi også alle medlemmerne om at oprette et link til www.forvin.dk, da dette faktisk også medfører, at vores forenings hovedside bliver højere rated, hvilket igen betyder, at oplysninger og links fra medlemmerne får højere værdi.

Faktisk kan man beskrive denne linkbuilding proces som en flok, der står i en rundkreds og hiver hinanden i håret. Når alle hiver lidt, betyder det, at alle medlemmerne får højere SEO værdi, så jo flere medlemmer der får gjort dette, jo bedre for alle.

Foreningen planlægger i fremtidige nyhedsbreve at fremhæve en nærmere beskrivelse af de medlemmer, som har oprettet ”VIRKSOMHED”.
For yderligere oplysninger, kontakt Niklaus – mail nik@vinbunker.dk.

 

Information fra e-mærket – Vedr. Fødevarestyrelsen – Mærkning af færdigproducerede fødevarer i webshops.
Vores tidligere formand har skrevet til bestyrelsen vedr. tidligere korrespondance med FVST (fødevarestyrelsen). Dette følger vi hermed op på

e-mærket har tidligere sendt mail om FVST’s igangværende kampagne om vareoplysninger i webshops, og for 2 år siden kørte sikkerhedsstyrelsen en kampagne om alderskontrol. Som følge heraf måtte en del medlemmer opdatere deres webshops og i den forbindelse vil vi gerne prøve at vejlede i forhold til FVST’s krav/bemærkninger.

 I tidligere Nyhedsbrev af 11-05-2022 vedr. økologicertificering skrev bestyrelsen

I #7 er desuden anført, at alle, som handler med økologiske vine, skal økologi certificeres senest 1. januar 2022. 

Vi skrev også dengang: Foreningen planlægger at udarbejde vejledning hertil. I skrivende stund, (altså primo maj 2022) er der desværre en hel del uklarheder, om hvilke krav der stilles til at blive økologi certificeret.

Det skyldes dels at der er væsentlige uklarheder i lovteksten, og dels at den respektive styrelse ikke besvarer vores spørgsmål om den nøjagtige tolkning af loven.

Bestyrelsen mener at det er vigtigt at holde FVST fast på de formuleringer, der fremgår af bekendtgørelsen og økologivejledningen. I hvert fald indtil disse bliver ændret. Specielt i forhold til de undtagelsesbestemmelser der fremgår, så i hvert fald medlemmer med beskeden omsætning (men heraf nogle økologiske varer) undgår at bruge ressourcer på en økologi certificering, som myndighederne faktisk ikke har belæg for at kræve opfyldt.

Vi mener desuden ikke at FVST har belæg for særlige krav til webshops, uanset om de ligger på, ved siden af, neden under eller bagved selve webshoppens administrationskontor.

For de fleste af os importører er færdigproducerede fødevarer = vin på flaske, og dermed hovedparten af sortimentet. Derfor kunne være interessant at høre fra medlemmer, som har været ”udsat” for FVST’s kampagne og høre hvad I har fået af anmærkninger.

Send os gerne noget herom!

NB: Til jeres orientering så har vi stadig ikke hørt noget vedr. vort høringssvar (deadline 24-06-22), men styrelsen har indtil ikrafttrædelsen til at svare os. Sagen kan i øvrigt følges her:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66496

 

Skærpelse af bogføringsloven

Der er indført en skærpelse af bogføringsloven. Den træder dog først  løbende i kraft frem mod 2026. De enkelte medlemmer bør derfor selv orientere sig. Bestyrelsen formoder, at de fleste af vore medlemmer nok er under grænsen på 300 t.kr i omsætning samt, at mange af dem nok er enkeltmandsvirksomheder og dermed ikke regnskabspligtige og omfattet af de nye regler.

Generelt vil det letteste være, iflg. vores kasserer, som er uddannet revisor, at vore medlemmer bogfører digitalt (altså med et anerkendt regnskabsprogram såsom Dinero, Billy, e-conomic, mv.) samt opbevarer jeres bilag digitalt og ikke i et ringbind. Så er man i hvert fald fremtidssikret!

Der kan læses mere på Erhvervsstyrelsen:  https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-bogfoeringslov

 

Revisor-aftale?

Et medlem skriver:

I “Danske vinimportører” har vi en prisaftale med en seriøs revisor om at afslutte virksomhedens regnskabsår, fremsende regnskabsrapporten og indsende regnskabsresultatet til Skat. BDO laver det for min virksomhed, men jeg synes at prisen er for høj (8.000 DKK ekskl. Moms).

Som en stor gruppe burde vi ikke kunne få en bedre pris fra en god revisor?

Vores kasserer svarer:

Rigtig godt og relevant spørgsmål. Jeg er selv uddannet revisor og har arbejdet ved Deloitte ligesom jeg har arbejdet som selvstændig revisor.

Det er min klare opfattelse, at det ikke er muligt at indhente sådan en aftale. En autoriseret revisor er underlagt rigtig mange krav, hvorfor jeg hellere aldrig har set nogle priser meget billigere end de ca. 8.000 kr. ex. moms. – selv ikke på helt “tomme” selskaber.

Jeg vil desuden antage at mange af foreningens medlemmer delvist drives i enkeltmandsvirksomheder og/eller har fravalgt revisionspligten i deres selskab, da de er under grænserne. Det er derfor muligt selv at opstille årsregnskabet, eller finde en lokal bogholder eller lignende, der kan assistere med det – de er ofte meget billigere end de autoriseret revisionshue.

 

Aftale med AndelsGarant?

Der blev afholdt et webinar i sommersforestået af AndelsGarant. Tilslutningen var meget lille og bestyrelsen har besluttet ikke at gå videre for nærværende.
Den ene grund er interessen – men desuden er vi blevet opmærksom på, at såfremt et medlem ikke overholder at tilbagebetale til tiden, så vil indskudsgarantien blive trukket af AndelsGarant/Topsikring og tilskuddet vil være tabt (hvilket i og for sig er rimeligt, men det skal man gøre sig klart).

De enkelte medlemmer er naturligvis velkomne til at kontakte AndelsGarant direkte, såfremt de ønsker yderligere information.

 

Link til tidligere Nyhedsbreve

 

Tilbage