Nyhedsbrev 20222-01 Generalforsamling

21/02/2022

Generalforsamling 14-03-2022

Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling 14-03-2022 kl. 18.
Generalforsamlingen finder sted på Restaurant Halvleg, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre.

Det vil være muligt at deltage enten fysisk (evt. med ledsager) eller virtuelt (videokonference).
Tilmeldingsfristen er 07-03-2022 kl. 18. Tilmelding skal ske på foreningens hjemmeside via dette link: https://www.find-din-vin.dk/tilmelding-til-generalforsamling/

Efter selve generalforsamlingen vil der blive serveret en anretning med tilhørende vine.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Niklaus Sonne.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport .
Bestyrelsen har den 14-02-2022 godkendt årsrapporten, som er vedhæftethttps://mcusercontent.com/235ac0918d35cbf48acc5393f/files/40e490f0-3e49-005f-0880-daFastsættelse106e53564c/FORVIN_årsrapport_2021_FINAL.pdf
3. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret 500 DKK + moms for 2022.
4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
Knut og Kjeld udtræder af bestyrelsen.
Bue og Ann er på valg og er villige til genvalg.
Gert Carl stiller op til bestyrelsen
Kjeld stiller op til revisor
Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, som kunne tænke sig at deltage aktivt i bestyrelsen, evt. i første omgang som suppleant.
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår igangsætning af projektet med en salgsportal. Der vil blive redegjort for mål og midler på generalforsamlingen. Der er p.t. godt 20 medlemmer, der har givet tilsagn om at deltage.
Såfremt medlemmer ønsker at fremsætte forslag, skal de være bestyrelsen i hænde senest 28-02-2022 kl. 18.
6. Eventuelt. Her kan alt drøftes men intet besluttes.

Tilbage