2022-04 NYHEDSBREV – Korrektion vedr. Garagevin

28/04/2022

Garagevin

Desuden skal vi fastsætte dato for denne messe i Avedøre, syd for København. Som det er nævnt tidligere, så har vi ikke formået at få messer op at stå andre steder i landet. Det har været forsøgt, men resultatet har hver gang været negativt. Hvis der er nogle der har mod på at stå for en messe andetsteds i landet, så er I velkomne til at indsende et konkret forslag til kontakt@forvin.dk

Korrektion – Kjeld, som gennem flere år har stået for det administrative vedrørende Garagevin, informerer mig om at datoen allerede er aftalt med Meriam fra Nordlund Vingård i Avedøre, og at datoen er fastsat til

lørdag den 20. august 2022.

 

Se alle  tidligere Nyhedsbreve.

Tilbage