Medlemsmøder salgsportal, DSV, Økologicertificering, Bestyrelsen

05/10/2021

Medlemsmøder – salgsportal

En arbejdsgruppe under bestyrelsen har de seneste måneder arbejdet intenst på at definere projektet og indhente tilbud på konstruktionen. Bestyrelsen har den 28. september godkendt arbejdsgruppens oplæg inkl. omkostninger og økonomimodel.
Der er tale om en betydelig investering på ca. 110 T DKK samt betydelige beløb til markedsføring. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der skal afholdes on-line-medlemsmøder for at efterprøve tilslutningen til projektet. Det er en forudsætning for igangsætningen, at mindst 20 medlemmer giver tilsagn om at deltage i første “heat”. Salgsportalen forventes at kunne sættes i drift omkring 1. april 2022, men vil kræve nogen forberedelse fra de tilsluttede medlemmer, primært med levering af data om de vine der udbydes
Baseret på det survey, som blev udsendt tidligere på året, bør der være basis for at en stor del af medlemmerne kan komme på salgsportalen.
Der afholdes 2 ens on-line-medlemsmøder, 13. oktober og 19. oktober 2021, begge dage kl. 17:00-18:30. Du kan frit vælge, hvilket du vil deltage i.

Du kan tilmelde dig her: https://www.find-din-vin.dk/tilmelding-til-online-moede/
Vi ser frem til at præsentere projektet  og høre jeres kommentarer.

 

DSV prisregulering

Der står en nyhed på hjemmesiden om at DSV har reguleret (det betyder “hævet”) priserne for lastbilfragt til Danmark. Stigningerne ligger i intervallet 8-10%. De nye rater ligger på den lukkede del af hjemmesiden.
Som I måske har bemærket, er transportmarkedet meget presset i øjeblikket, hvor transportfirmaerne kæmper mere om ressourcerne (lastbiler og chauffører) end om kunderne. Der er simpelthen ikke tilstrækkelig transportkapacitet på markedet.
Der har også været prisstigninger på emballage, så I bør hver især overveje, om  jeres udsalgspriser skal reguleres.

 

Økologicertificering – ikke afklaret

I nyhedsbrev 2021-04 oplyste vi følgende om økologicertificering (henvisning til Import-guide 2-3):
Der er særlige udfordringer, hvis du handler med økologiske vine:
Det forventes, at alle, som handler med økologiske vine skal økologicertificeres senest 1. januar 2022.

Efter drøftelser med FVST forventer vi en opblødning på 2 punkter:
A. Man er undtaget fra kravet om økologicertificering, hvis de økologiske fødevarer man handler med udelukkende er færdigemballerede (og det er originalaftappede vine jo). Hvis man sælger færdigemballerede økologiske vine fra en webshop, skal lager/forsendelseslokationen være registreret på virksomhedens CVR-nummer. Det betyder formodentlig, at virksomheder der har outsourcet lager og ekspedition, skal certificeres.
B. Man skal være i gang med processen med at blive økologicertificeret i januar 2022, men ikke nødvendigvis  færdig hermed.
Lige nu er økologivejledningen i høring. Vi melder ud, når den er endelig.

Garagevin 2021

2021 udgaven af vinmessen skulle afholdes med en del nedbør. Heldigvis var der mulighed for at rykke indendørs, selvom akustikken ikke var optimal og pladsen noget begrænset. Alligevel oplevede de 25 udstillere at arrangementet var en succes med over 300 betalende gæster og dermed et godt bidrag til foreningens økonomi.

Bestyrelsen

Før sommerferien valgte næstformand Max-Henrik Krause at udtræde af bestyrelsen, dermed blev næstformandsposten ledig. Bestyrelsen har nu om-konstitueret sig, så Torben Ryttersgaard overtager posten som næstformand. Torben har samtidig meddelt, at han ikke ønsker at overtage formandsposten, når Knut Gotfredsen træder tilbage som formand og udtræder af bestyrelsen  på generalforsamlingen  2022.

Arbejdsgruppen om fordelsaftaler forventer at kunne udsende en ny fordelsaftale om distribution med postnord indenfor de næste uger.

Tilbage