2022-06 Høringssvar til FVST – vedr. krav til vinh.

07/02/2023

Høring om Kommissionens forslag til ændring af den delegerede for-
ordning (EU) 2019/33 vedrørende geografiske betegnelser, om obligato-
riske oplysninger for vinprodukter, og om regler for angivelse af ingre-
dienser på vinprodukter – Klik her

Tilbage