2023-03 Seneste nyt fra Fødevarestyrelsen – Faglige nyheder om Certifikatdatabasen

12/04/2023

     

Faglige nyheder om Certifikatdatabasen

​Udskydelse af ibrugtagningen af DIX

Det er besluttet, at ibrugtagning af DIX og dermed opstart af udrulningen af certifikaterne udskydes til januar 2024. Baggrunden for beslutningen er drøftelser med flere interessenter om behov for mere tid til implementering samt hensynet til øvrige afklaringer.
Det er ligeledes besluttet, at udrulningsplanen ikke ændres, hvilket vil sige, at det stadig er planen at udrulle i bølger og til de lande, som har været i høring fra december. Inden opstart af udrulningen af certifikaterne i januar 2024 vil udrulningsplanen blive opdateret med de eventuelle nye certifikater, der forhandles mellem Danmark og de pågældende lande i den mellemliggende periode.
DIX har sin egen emneside, hvor man løbende kan blive opdateret om f.eks. tidsplan, udrulning af certifikater samt de hyppigst stillede spørgsmål.
Gå til DIX emneside (Opdateret link)
Med venlig hilsen
DIX1.2-projektgruppen ​

Nedenfor kan du læse om de seneste nyheder og ændringer i certifikatdatabasen.
Læs de faglige nyheder på hjemmesiden

Tilbage