2022-10 NYHEDSBREV – Opfølgning-Salgsplatformen, Julevinmesse, Høringssvar, Fragtpriser DSV

01/11/2022

FORVIN NYHEDSBREV 2202-10 –  JuleVinMesse, Salgsplatformen, Høringssvar, Prisstigning DSV

Bestyrelsen har modtaget staus vedr. Salgsplatformen www.findvinen.dk

Torben Ryttersgaard, som er den ansvarlige for salgsplatformen, skriver:

Der har været udfordringer med at trimme motoren til at uploade data, og derfor er vi forsinkede. Mine vine er endnu ikke inde, og kommer det først i slutningen af denne uge (altså uge 42).

Der har været udfordringer med at trimme motoren til at validere uploadede data, og derfor er vi forsinkede. De første testvine er kommet ind i slutningen af uge 42 og vi kan derfor nu se hvad motoren accepterer og ikke accepterer. Der er enkelte justeringer, der bliver lavet i uge 43. Herefter skal systemet flyttes til det offentlige site.

Det betyder, at testen med testbrugerne, som indlæser manuelt, vil blive sat i gang ultimo uge 43. De, der i første omgang er valgt, repræsenterer alle forskellige platforme (DanDomain, WordPress, etc.), således at testen vil være så omfattende som mulig.

Forventningen er, at den vil være oppe at køre lige omkring månedsskiftet oktober-november.

De 25 medlemmer, som har forhåndstilmeldt sig, vil snarest få adgang til sitet, således at de kan indlæse deres vine. Desuden vil de få tilsendt faktura.

 

Alle må meget gerne dele nedenstående link

Julemesse d. 3. december 2022 i Brøndsalen på Frederiksberg

Vi er været meget glade for opbakningen til denne messe, og tilmeldingen fra medlemmerne har oversteget det antal pladser vi har til rådighed. Vi har som nævnt foretaget lodtrækning om pladserne. Der var desværre et par stykker som der ikke var plads til.

Disse er kommet på en venteliste, også udtrukket tilfældigt, og såfremt der er forfald eller nogen som ikke indbetaler standleje senest 31. oktober 2022, så vil man blive kontaktet personligt i den rækkefølge, de er udtrukket.

De medlemmer som vil få plads på standen vil blive kontaktet direkte, incl. betalingsinstruktioner til standleje.

Ventelisten er flg. p.t.

Klik ind – OG DEL (det fremmer markedsføringen :-)) her:
https://www.facebook.com/FORENINGENAFDVINIMP/.

Opfølgning på høringssvar

Som lovet, har bestyrelsens kasserer fulgt op på vores høringssvar.

Høringsfristen var den 24/6, så man skulle mene de har modtaget vores henvendelse, men vi har endnu ikke modtaget noget svar.

Vi kan dog læse på hjemmesiden: “Høringssvar til øvrige dokumenter skal offentliggøres tidligst ved høringsfristens udløb og senest ved reglens ikrafttræden.”

Så de har dermed indtil reglen træder i kraft til at svare os. Vi skal nok holde øje, men vi formoder at foreningen får en besked direkte.

Sagen kan følges her:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66496

Fragtregulering per 1. november 2022 hos DSV

DVS skriver:

Som en konsekvens af et fortsat stigende omkostningsniveau for vejtransport, ser DVS sig desværre nødt til at regulere deres fragtrater per 1. november 2022.

De begrunder det således:

De primære årsager til denne omkostningsudvikling, for såvel nationale som internationale transportløsninger, er:

  • Vi oplever fortsat en vedvarende mangel på chauffører og heraf kapacitetsmæssige udfordringer på daglig basis.

  • Et fortsat højt aktivitetsniveau på landevejstransport presser prisen på kapacitet op i et højere niveau, for både det nationale som det internationale område.

  • Inflationsniveauet i Danmark og i Europa er på et uhørt højt niveau, og har stor betydning på de øvrige driftsmæssige omkostninger.
  • Vi har ikke en forventning om, at dette normaliseres inden for det kommende år.

Se fragtraterne via linket på vores hjemmesider under fragtaftaler.

 

Problemer med at logge ind på vores hjemmeside

Vi har haft problemer med hjemmesiden medio oktober – man så blot en blank skærm når man forsøgte at logge ind som medlem. Det er bragt i orden og siden er i øvrigt helt opdateret. Tag et kig 🙂

 

Link til tidligere Nyhedsbreve

Tilbage